Majgull Axelsson (2015)

Majgull Axelsson 2015-02-23
Majgull Axelsson vid prisutdelningen. Foto: Kalle Laajala.

Prismotivering

För ett författarskap som utifrån en solidarisk grundsyn utgör en gestaltande undersökning av orättvisors uttryck och ursprung. Majgull Axelsson återkommer till kvinnors utsatthet, hur sambandet klass – kön präglar människan. Romanen Jag heter inte Miriam delar motiv och ämne med ett viktigt skede i Ivar Lo-Johanssons gärning och vidgar därtill perspektivet om romernas situation. Med sitt globala perspektiv har flera av Majgulls verk de kännetecken som Ivar Lo tillskrev kollektivromanen. Majgull Axelsson ger röst, kropp och temperament åt människor som är fångna av materiella och existentiella ojämlika betingelser.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelning

Mer rörande Majgull Axelsson