Om priset

Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris är ett årligt litterärt pris. Pristagaren utses av styrelsen för Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Stipendiefond och summan är 125.000 kr. Stiftelsens stadgar fastställer att priset ska gå till en betydande arbetarförfattare.

Priset inrättades till Ivar Lo-Johanssons 85-årsdag den 23 februari 1986. Han var själv den förste pristagaren men återskänkte priset till fonden.

Priset ska inte förväxlas med Ivar Lo-Johanssons personliga pris, som författaren själv inrättade i sitt testamente redan 1972 och som började utdelas först efter hans bortgång 1990. Det personliga priset delas ut av en författarfond med representanter från Svenska Akademien, ABF och Sveriges Författarförbund. Båda priserna har dock genom åren utdelats vid gemensamma arrangemang på Ivar Lo-dagen den 23 februari.

Ur stadgarna

Stiftelsens ändamål ska vara att inrätta Ivar Lo-Johanssons stipendiefond, vars avkastning skall stödja och stimulera arbetarlitteraturen, främst i vårt land men även i de övriga nordiska länderna. Därvid framstår det som särskilt angeläget att uppmuntra det författarskap, som framgår ur arbetarnas egna led och som för vidare den realistiska och proletära tradition, som burit upp Ivar Lo-Johanssons eget författarskap.

De medel som fonden avkastar skall användas till att varje år dela ut ett stort Ivar Lo-Johansson-pris till en betydande arbetarförfattare. […]

(Från inledningen till § 3 i Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons stipendiefonds stadgar.)

Stiftelsens styrelse

  • Jan-Henrik “Henka” Sandberg, ordförande
  • Cecilia Alstermark
  • Thomas Abrahamsson
  • Ulrika Eskilsson
  • Jan-Ewert Strömbäck
  • Anna Norling
  • Mats Erikson


Ivar Lo-Johansson var till sin bortgång självskriven ledamot av stiftelsens styrelse. För övrigt ska där enligt stadgarna finnas ledamöter med anknytning till fackföreningsrörelsen och författarkåren.