Tony Samuelsson (2005)

Prismotivering

Redan i tidiga böcker som Den harmynte trumpetaren (1991) och Gäst hos borgerligheten (1993) finner man hos Tony Samuelsson det som kännetecknar hela hans författarskap: en på en gång ömsint och osentimental registrering av vardagslivets sorger och glädjeämnen. Hans litterära universum – Farsta söder om Stockholm – befolkas av invånare med vitt skiftande levnadsförhållanden, men fokus ligger på den arbetande människan. Den senaste romanen En grind av mörker (2004) ger nya dimensioner till hans återkommande tematik, existensens villkor och solidaritetens kraft. Trogen sitt ursprung, och med poetisk lyster i sin prosa, är Tony Samuelsson en författare som arbetar vidare i Ivar Lo-Johanssons anda.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelare

Birgitta Kihlberg

Sök böcker av Tony Samuelsson

Om Tony Samuelsson

Se vad andra skriver i anslutning till utdelningen av priset