Sara Lidman (1992)

Sara Lidman 1923—2004

Prismotivering

I en tid präglad av tankens likriktning finner juryn det särskilt angeläget att hylla en litteraturens revoltör. Genom hela sin produktion har Sara Lidman, konsekvent och med konstnärlig pregnans, gett röst åt förtryckta människors frihetssträvanden. Hon må sedan ha hämtat sina motiv från Sydafrika, Vietnam eller de svenska malmfälten. Radikalare kan ingen författare förvalta den upprorets estetik som var Ivar Lo-Johanssons.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelare

Sven Lindqvist

Sök böcker av Sara Lidman

Om Sara Lidman