Peter Mosskin (1999)

Prismotivering

Det har alltid funnits ett element av socialt patos i Peter Mosskins författarskap. Det gäller vare sig han på ett lyhört och inkännande vis skildrat livet och människorna på en jämtländsk bruksort i romanerna Svartrök (1983) och Vägen mot Hägra (1987) eller skrivit essäer om franska visdiktare Brel och Brassens – ett franskt äventyr (1989). I sina två senaste romaner Skänk åt den fege en hingst (1994) och Glöm inte bort att jag finns (1998) har han på ett poetiskt, ibland drastiskt och mycket livfullt språk gestaltat en judisk invandrarsläkts historia, från tsarens Ryssland under sent 1800-tal till fattigkvarteren på Söder i Stockholm. Det är romaner som med sitt kosmopolitiska perspektiv levandegör en litterärt föga beaktad miljö, immigranternas slitsamma men också färgstarka vardag i det tidiga 1900-talets Stockholm. Dessa romaner representerar en epik med både bredd och djup, vemod och humor. De lägger nya dimensioner till ett författarskap där tyngdpunkten legat på att visa fram de många människornas verklighet.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelare

Margareta Winberg

Sök böcker av Peter Mosskin

Om Peter Mosskin