Per Anders Fogelström (1998)

* 1917
† 1998

Prismotivering

I Per Anders Fogelströms författarskap förenas det brett episka med det inkännande mänskliga. Utifrån en ofta banbrytande forskning kring de sociala förhållandena i 17- och 1800-talens Stockholm har han skapat litterära gestalter och miljöer som för evigt kommer att kvarstanna i läsarens minne. Hans samlade verk utgör en fresk över den stockholmska arbetarklassens historia, från dess embryonala stadium på 1700-talet fram till folkhems-Sverige vid 1900-talets slut. Vad gäller bredd, omfång och inlevelse i arbetarklassens och fattigfolkens liv och villkor är det ett författarskap som på ett engagerande vis anknyter till arbetarlitteraturens traditioner.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelare

Marita Ulvskog

Sök böcker av Per Anders Fogelström

Om Per Anders Fogelström