Ove Allansson (1988)

Ove Allansson 1932—2016

Prismotivering

Ivar Lo-priset 1988 går till Ove Allansson för ett vittfamnande författarskap och i synnerhet för hans roman Ombordarna, en berättelse om sjöfolkets liv och arbete med de konflikter som ryms ombord på ett fartyg på de stora haven.

Prissumma

100.000 kr

Prisutdelare

Ingvar Carlsson

Mer rörande Ove Allansson