Lena Kallenberg (2020)

Prismotivering

Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2020 går till Lena Kallenberg för ett författarskap som ger gestalt åt individer, såväl verkliga som fiktiva, som skapat och brottats med välfärdsstaten. Ofta är gestalterna kvinnor, både starka subjekt och personer i samhällets marginaler. Verkslistan omfattar romaner, barnböcker och sakprosa. Romanen Min mamma hade många inneboende (2018) utgör en syntes av författarens många skildringar från ett konsekvent klassperspektiv. Tilltalet är precist utan att ärendet någon gång skymmer estetiken. Liksom Ivar Lo-Johansson deltar Lena Kallenberg också i den kulturpolitiska debatten och bevakar arbetarrörelsens varierande intresse för kultur.

Prissumma

125.000 kr

Sök titlar av Lena Kallenberg