Lars Åke Augustsson (2002)

Prismotivering

Lars Åke Augustssons drygt trettioåriga produktion bärs fram av ett starkt socialt patos med arbetarklassens villkor i centrum. I olika genrer, som romaner, noveller, essäer men också reportageböcker och lyrik skildrar han arbetsliv och vardagsdrömmar, mänsklig närhet och förtryckande livsvillkor.

Spännvidden i hans författarskap omfattar såväl yttre som inre landskap, från att levandegöra pappersindustrins skiftarbetartillvaro till att ställa ut puritanen i oss till allmän beskådan. Genom bredden i författarskapet och genom sin i litterär praktik demonstrerade solidaritet med de små och förtryckta är Lars Åke Augustsson en författare som verkar i Ivar Lo-Johanssons anda.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelare

Sök böcker av Lars Åke Augustsson

Om Lars Åke Augustsson