Karl Rune Nordkvist (1991)

* 1920
† 1997

Prismotivering

Karl Rune Nordkvist är en stor berättare som förvaltar och utvecklar den realistiska traditionen. Hans författarskap präglas av arbetarrörelsens klassiska begrepp om rättvisa, solidaritet och medmänsklighet. I sin märkliga romanserie om ett norrländskt samhälle i förvandling mot ett tänkt folkhem skildrar han ömsint och utan sentimentalitet ensamma och utstötta människors villkor.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelare

Lage Andreasson

Sök böcker av Karl Rune Nordkvist

Om Karl Rune Nordkvist