Karin Smirnoff (2021)

Prismotivering

Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2021 går till Karin Smirnoff, en författare som med sin uppmärksammade romantrilogi med hemtjänstens Jana Kippo förverkligat kollektivromanen som genre. Handlingen bärs upp av människor vars särart ofta brukar göra dem förbisedda i både verklighet och fiktion. Detta tillsammans med en personligt tillämpad dekonstruktion av språket innebär att Karin Smirnoff har fört svensk arbetarlitteratur till en milstolpe för den realistiska tradition som Ivar Lo-Johansson formulerade med ”Allt det spännande finns hos arbetarklassen”.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelning

Sök böcker av Karin Smirnoff