Hans Lagerberg (2004)

Prismotivering

Det politiska, ofta i historisk belysning, har alltid varit centralt i Hans Lagerbergs författarskap, från de tidiga experimentella romanerna över de mer episkt realistiska verken som Saknar bildning (1980) till Hinke Bergegren-biografin Små mord, fri kärlek (1992). Solidariteten med arbetarklassen, dess kamp och kultur, kombinerar Hans Lagerberg med en oavbrutet prövande hållning, tydlig inte minst i essäböckerna Förrädare (2000) och Ivar och Eyvind (2003), där han ställer frågor om sanning och lögn, makt och rätt på sin spets. Hans Lagerbergs starka samhällsengagemang och borrande i grundläggande moralfrågor gör honom till en författare i Ivar Lo-Johanssons anda.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelare

Bertil Jansson

Sök böcker av Hans Lagerberg

Om Hans Lagerberg