Fredrik Ekelund (2009)

Prismotivering

Fredrik Ekelund 2009
Fredrik Ekelund vid prisutdelningen 2009. Foto: Kalle Laajala

Fredrik Ekelunds litterära värld är mångskiftande. Allt från debuten med Stuv Malmö, kom! (1984) har han gestaltat sina Malmövärldar i prosa, poesi och dramatik. Alltid med ett öra mot marken, alltid med ögonen öppna för sociala orättvisor och alltid med känsla för människans strävan efter värdighet, lust och glädje. I sin senaste roman, m/s Tiden (2008) , spränger han tidens och rummets gränser och tar läsaren med på en svindlande resa genom klassernas kamp och idéernas historia. Allt gestaltat genom enskilda öden, i ett flöde av berättelser och på ett språk som kränger, dansar och sjunger. Med sin språkliga djärvhet och sitt engagemang för människan har Fredrik Ekelund förnyat arbetarskildringen.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelning

  • Datum: 23 februari 2009
  • Plats: ABF Stockholm
  • Prisutdelare: Bertil Jansson

Mer rörande Fredrik Ekelund