Författargruppen Fyrskift (1990)

Prismotivering

Ivar Lo-priset har 1990 tilldelats kollektiva författarlaget “Fyrskift”: Gunder Andersson, Kjell Johansson, Reidar Jönsson och Hans Lagerberg, företrädesvis akademiker men av proletärt ursprung, som med individuell särart skildrat arbetarklassen ur ett delvis annat perspektiv.

Prissumma

100.000 kr

Prisutdelare

Ivar Lo-Johansson
Birgitta Dahlander

Mer rörande Fyrskift