Elsie Johansson (1997)

Prismotivering

Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 1997 tilldelas Elsie Johansson för en diktning som i prosans men även poesins form, med stor inlevelse och på ett personligt språk gestaltar arbetande människors livsvillkor, deras kriser och glädjeämnen, drömmar och tillkortakommanden på en svensk landsbygd, där det till synes tidsbundna vidgar sig till något evigt mänskligt.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelare

Anna-Greta Leijon

Sök böcker av Elsie Johansson

Om Elsie Johansson