Bernt-Olov Andersson (2022)

Prismotivering

Bernt-Olov Andersson är kollektivets självständiga röst, en författare som ofta utgår från självbiografiskt material utan att någon gång bli självupptagen. Klassen är huvudperson – eller klasserna, eftersom han också ger gestalt åt överklassen, genom att klä av dess till synes välmenande avsikter. Förutom den senaste romanen Framtid ska min dotter heta och genombrottsroman Agitatorerna från 1991 kan hans kulturhistoriska exposé Verktygsbod från 2014 nämnas, sakprosa med infallsrika texter utifrån skilda arbetsredskap. Bernt-Olov Anderssons gärning bildar en grundbult i svensk arbetarlitteratur och folkbildning.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelning

  • Datum: 23 februari 2022
  • Plats: Z-salen, ABF Stockholm
  • Prisutdelare: LOs förste vice ordförande Therese Guovelin

Mer rörande Bernt-Olov Andersson