Aino Trosell (2006)

Prismotivering

Utgångspunkt för Aino Trosells litterära verk, som omfattar romaner, noveller och dramer, är vardagsvillkoren för arbetarklassens kvinnor och män. Utifrån en igenkännbar verklighet, med handlingen förlagd till så skilda miljöer som varv och fabrik, till havs eller i gruva gestaltar hon samtidigt tillvarons komplexitet. Hon borrar djupt i det svenska folkhemmet och släpper aldrig på klass- eller kvinnoperspektivet, samtidigt som hon inte räds att blotta skarvar och knutar i den kollektiva väven. Med sitt musikaliskt klingande språk, senast i sin roman En gränslös kärlekshistoria, är Aino Trosell en författare som kraftfullt arbetar vidare i Ivar Lo-Johanssons anda.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelning

Sök böcker av Aino Trosell

Om Aino Trosell

Se vad andra skrev i samband med utdelningen