Per Gunnar Evander (2003)

Prismotivering

I hela sitt omfattande författarskap har Per Gunnar Evander konsekvent och med stilistisk pregnans skildrat den anonyma vardagsmänniskans ångest, ensamhet och utsatthet. Den arbetarklass man möter i hans verk befinner sig långt från de politiska slagordens förenklingar. I texter, där också det outsagda bär vittnesbörd om människors sociala och existentiella villkor, lever hans gestalter sina liv med oheroisk självklarhet, samtidigt som kärleken utgör en möjlig förlösning. Per Gunnar Evanders litterära verk har alltid stått på de svagares sida. Det gör honom till en författare som verkar i Ivar Lo-Johanssons anda.

Prissumma

125.000 kr

Prisutdelare

Sök böcker av Per Gunnar Evander

Om Per Gunnar Evander